იუწყება მოხალისეთა გუნდი

თბილისის მოხალისეთა გუნდი ყოველთვიურად ათასობით ლტოლვილს ეხმარება

2023 წლის თებერვალი

6 300

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 677

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

62

მიიღო საცხოვრებელი

492

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

59 954 GEL ・ 49,32%

59 954 GEL ・ 49,32%

სახლები და დასახლება

36 642 GEL ・ 30,14%

36 642 GEL ・ 30,14%

კორპორატიული ხარჯები

7 032 GEL ・ 5,78%

7 032 GEL ・ 5,78%

ფინანსური ხარჯები

4 517 GEL ・ 3,72%

4 517 GEL ・ 3,72%

Წამალი

3 504 GEL ・ 2,88%

3 504 GEL ・ 2,88%

Income Generation (Media, Fundraising, Digital)

3 206 GEL ・ 2,64%

3 206 GEL ・ 2,64%

ტრანსპორტირების ხარჯები

2 477 GEL ・ 2,04%

2 477 GEL ・ 2,04%

ცხელი ხაზი

2 243 GEL ・ 1,85%

2 243 GEL ・ 1,85%

იურიდიული ხარჯები

1 602 GEL ・ 1,32%

1 602 GEL ・ 1,32%

სხვა

394 GEL ・ 0,32%

394 GEL ・ 0,32%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

121 571 GEL

2023 წლის იანვარი

6 735

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

6 200

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

77

მიიღო საცხოვრებელი

499

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

60 921 GEL ・ 52,66%

60 921 GEL ・ 52,66%

სახლები და დასახლება

32 571 GEL ・ 28,15%

32 571 GEL ・ 28,15%

ფინანსური ხარჯები

4 997 GEL ・ 4,32%

4 997 GEL ・ 4,32%

კორპორატიული ხარჯები

3 761 GEL ・ 3,25%

3 761 GEL ・ 3,25%

ტარიფი

3 696 GEL ・ 3,19%

3 696 GEL ・ 3,19%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, თანმხლები და ა.შ.)

3 402 GEL ・ 2,94%

3 402 GEL ・ 2,94%

Media & Fundraising & Digital

2 224 GEL ・ 1,92%

2 224 GEL ・ 1,92%

ცხელი ხაზი

1 974 GEL ・ 1,71%

1 974 GEL ・ 1,71%

იურიდიული ხარჯები

1 530 GEL ・ 1,32%

1 530 GEL ・ 1,32%

Წამალი

599 GEL ・ 0,52%

599 GEL ・ 0,52%

სხვა

20 GEL ・ 0,02%

20 GEL ・ 0,02%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

115 695 GEL

2022 წლის დეკემბერი

6 681

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 963

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

74

მიიღო საცხოვრებელი

654

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

68 469 GEL ・ 52,20%

68 469 GEL ・ 52,20%

სახლები და დასახლება

32 245 GEL ・ 24,58%

32 245 GEL ・ 24,58%

ფინანსური ხარჯები

8 784 GEL ・ 6,70%

8 784 GEL ・ 6,70%

Волонтеры/команда (накладные, сопутствующие и прочее)

4 419 GEL ・ 3,37%

4 419 GEL ・ 3,37%

იურიდიული ხარჯები

4 357 GEL ・ 3,32%

4 357 GEL ・ 3,32%

ტარიფი

3 970 GEL ・ 3,03%

3 970 GEL ・ 3,03%

კორპორატიული ხარჯები

3 818 GEL ・ 2,91%

3 818 GEL ・ 2,91%

Media & Fundraising & Digital

2 276 GEL ・ 1,74%

2 276 GEL ・ 1,74%

ცხელი ხაზი

2 245 GEL ・ 1,71%

2 245 GEL ・ 1,71%

სხვა

489 GEL ・ 0,37%

489 GEL ・ 0,37%

Წამალი

90 GEL ・ 0,07%

90 GEL ・ 0,07%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

131 162 GEL

2022 წლის ნოემბერი

6 468

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 652

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

121

მიიღო საცხოვრებელი

760

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

64 510 GEL ・ 54,13%

64 510 GEL ・ 54,13%

სახლები და დასახლება

33 463 GEL ・ 28.08%

33 463 GEL ・ 28.08%

ტრანსპორტირების ხარჯები

3 651 GEL ・ 3.06%

3 651 GEL ・ 3.06%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

3 636 GEL ・ 3.05%

3 636 GEL ・ 3.05%

კორპორატიული ხარჯები

3 611 GEL ・ 3.03%

3 611 GEL ・ 3.03%

ფინანსური ხარჯები

2 760 GEL ・ 2,32%

2 760 GEL ・ 2,32%

ცხელი ხაზი

2 414 GEL ・ 2.02%

2 414 GEL ・ 2.02%

Media, Fundraising, Digital

1 729 GEL ・ 1,45%

1 729 GEL ・ 1,45%

იურიდიული ხარჯები

1 588 GEL ・ 1,35%

1 588 GEL ・ 1,35%

მედიცინა

1 069 GEL ・ 0.89%

1 069 GEL ・ 0.89%

სხვა

741 GEL ・ 0.62%

741 GEL ・ 0.62%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

119 172 GEL

2022 წლის ოქტომბერი

7 146

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 873

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

133

მიიღო საცხოვრებელი

1 187

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

60 460 GEL ・ 50,78%

60 460 GEL ・ 50,78%

სახლები და დასახლება

35 271 GEL ・ 29,63%

35 271 GEL ・ 29,63%

ფინანსური ხარჯები

5 055 GEL ・ 4,25%

5 055 GEL ・ 4,25%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

4 120 GEL ・ 3,46%

4 120 GEL ・ 3,46%

ტრანსპორტირების ხარჯები

4 044 GEL ・ 3,39%

4 044 GEL ・ 3,39%

კორპორატიული ხარჯები

3 796 GEL ・ 3,19%

3 796 GEL ・ 3,19%

Media, Fundraising, Digital

2 292 GEL ・ 1,92%

2 292 GEL ・ 1,92%

ცხელი ხაზი

1 580 GEL ・ 1,33%

1 580 GEL ・ 1,33%

იურიდიული ხარჯები

1 541 GEL ・ 1,29%

1 541 GEL ・ 1,29%

მედიცინა

809 GEL ・ 0,68%

809 GEL ・ 0,68%

სხვა

90 GEL ・ 0,08%

90 GEL ・ 0,08%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

119 058 GEL

2022 წლის სექტემბერი

6 720

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 338

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

129

მიიღო საცხოვრებელი

1 379

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

54 044 GEL ・ 53,96%

54 044 GEL ・ 53,96%

სახლები და დასახლება

21 841 GEL ・ 21,81%

21 841 GEL ・ 21,81%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

7 541 GEL ・ 7,53%

7 541 GEL ・ 7,53%

სხვა

5 449 GEL ・ 5,44%

5 449 GEL ・ 5,44%

ტრანსპორტირების ხარჯები

4 713 GEL ・ 4,71%

4 713 GEL ・ 4,71%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

3 678 GEL ・ 3,67%

3 678 GEL ・ 3,67%

Media, Fundraising, Digital

2 106 GEL ・ 2,10%

2 106 GEL ・ 2,10%

მედიცინა

789 GEL ・ 0,79%

789 GEL ・ 0,79%

ცხელი ხაზი

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

101 161 GEL

2022 აგვისტო

7 198

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 374

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

164

მიიღო საცხოვრებელი

1 700

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

61 436 GEL ・ 52,81%

61 436 GEL ・ 52,81%

სახლები და დასახლება

30 072 GEL ・ 25,85%

30 072 GEL ・ 25,85%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

7 761 GEL ・ 6,67%

7 761 GEL ・ 6,67%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

6 617 GEL ・ 5,69%

6 617 GEL ・ 5,69%

ტრანსპორტირების ხარჯები

5 958 GEL ・ 5,12%

5 958 GEL ・ 5,12%

მედიცინა

2 259 GEL ・ 1,94%

2 259 GEL ・ 1,94%

სხვა

1 451 GEL ・ 1,25%

1 451 GEL ・ 1,25%

Media, Fundraising, Digital

571 GEL ・ 0,49%

571 GEL ・ 0,49%

ევაკუაცია

177 GEL ・ 0,15%

177 GEL ・ 0,15%

ცხელი ხაზი

41 GEL ・ 0,04%

41 GEL ・ 0,04%

სულ:

116 343 GEL

2022 წლის ივლისი

6 977

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

4 878

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

203

მიიღო საცხოვრებელი

2 047

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

45 716 GEL ・ 47,80%

45 716 GEL ・ 47,80%

სახლების გაქირავება და მოვლა

26 173 GEL ・ 27,37%

26 173 GEL ・ 27,37%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

7 975 GEL ・ 8,34%

7 975 GEL ・ 8,34%

მოხალისეები (ზედა და თანმხლები)

5 698 GEL ・ 5,96%

5 698 GEL ・ 5,96%

ტარიფი

4 148 GEL ・ 4,34%

4 148 GEL ・ 4,34%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში და ა.შ.)

2 400 GEL ・ 2,51%

2 400 GEL ・ 2,51%

Წამალი

1 904 GEL ・ 1,99%

1 904 GEL ・ 1,99%

ევაკუაცია

1 529 GEL ・ 1,60%

1 529 GEL ・ 1,60%

ცხელი ხაზი

96 GEL ・ 0,10%

96 GEL ・ 0,10%

სულ:

95 639 GEL

2022 წლის ივნისი

4 401

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

3 268

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

182

მიიღო საცხოვრებელი

1 021

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

55 920 GEL ・ 54,82%

55 920 GEL ・ 54,82%

სახლების გაქირავება და მოვლა

22 976 GEL ・ 22,53%

22 976 GEL ・ 22,53%

მოხალისეები (ზედა და თანმხლები)

6 025 GEL ・ 5,91%

6 025 GEL ・ 5,91%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში და ა.შ.)

5 475 GEL ・ 5,37%

5 475 GEL ・ 5,37%

ტარიფი

4 610 GEL ・ 4,25%

4 610 GEL ・ 4,25%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

3 368 GEL ・ 3,30%

3 368 GEL ・ 3,30%

Წამალი

2 099 GEL ・ 2,06%

2 099 GEL ・ 2,06%

ევაკუაცია

1 335 GEL ・ 1,31%

1 335 GEL ・ 1,31%

ცხელი ხაზი

132 GEL ・ 0,13%

132 GEL ・ 0,13%

სულ:

102 000 GEL

2022 წლის მაისი

2 096

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

1 585

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

160

მიიღო საცხოვრებელი

415

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

47 452 GEL ・ 46,78%

47 452 GEL ・ 46,78%

სახლების გაქირავება და მოვლა

30 182 GEL ・ 29,75%

30 182 GEL ・ 29,75%

ტარიფი

9 162 GEL ・ 9,07%

9 162 GEL ・ 9,07%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

7 576 GEL ・ 7,47%

7 576 GEL ・ 7,47%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

5 590 GEL ・ 5,51%

5 590 GEL ・ 5,51%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში)

1 220 GEL ・ 1,20%

1 220 GEL ・ 1,20%

ცხელი ხაზი

225 GEL ・ 0,22%

225 GEL ・ 0,22%

სულ:

110 441 GEL

2022 წლის აპრილი

1 500

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

1 100

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

80

მიიღო საცხოვრებელი

350

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

36 400 GEL ・ 54,67%

36 400 GEL ・ 54,67%

სახლების გაქირავება და მოვლა

18 500 GEL ・ 27,79%

18 500 GEL ・ 27,79%

ტარიფი

5 360 GEL ・ 8,05%

5 360 GEL ・ 8,05%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, თანმხლები და ა.შ.)

4 100 GEL ・ 6,16%

4 100 GEL ・ 6,16%

კორპორატიული ხარჯები

1 200 GEL ・ 1,80%

1 200 GEL ・ 1,80%

სხვა

950 GEL ・ 1,43%

950 GEL ・ 1,43%

ცხელი ხაზი

70 GEL ・ 0,11%

70 GEL ・ 0,11%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

66 580 GEL

გსურთ მეტი ინფორმაცია?

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში

© 2023 Volunteers Tbilisi