იუწყება მოხალისეთა გუნდი

თბილისის მოხალისეთა გუნდი ყოველთვიურად ათასობით ლტოლვილს ეხმარება

2023 აგვისტო

8538

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

4599

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

59

მიიღო საცხოვრებელი

287

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

3427

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

1395

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

3427

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

1395

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

34 905 GEL ・ 41,66%

34 905 GEL ・ 41,66%

სახლები და ჩატარება

11 110 GEL ・ 13,26%

11 110 GEL ・ 13,26%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

7 962 GEL ・ 9,50%

7 962 GEL ・ 9,50%

საერთო ორგანიზაციო ხარისხი

7 947 GEL ・ 9,48%

7 947 GEL ・ 9,48%

სოციალური სასადილო

5 344 GEL ・ 6,38%

5 344 GEL ・ 6,38%

ჰუმანიტარული დახმარება შორეულ სოფლებს

5 209 GEL ・ 6,22%

5 209 GEL ・ 6,22%

კომპლექსური კეისები (ოპერაციებიდან დასაკარგვად)

2 944 GEL ・ 3,51%

2 944 GEL ・ 3,51%

ტრანსპორტის ხარისხი

2 409 GEL ・ 2,88%

2 409 GEL ・ 2,88%

2 315 GEL ・ 2,76%

2 315 GEL ・ 2,76%

ნათელი ხაზი

1 844 GEL ・ 2,20%

1 844 GEL ・ 2,20%

იურიდიული ხარისხი

1 792 GEL ・ 2,14%

1 792 GEL ・ 2,14%

სხვა

0 GEL・0,00%

0 GEL・0,00%

სულ:

83 781 GEL

2023 წლის ივლისი

8 417

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

4 330

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

72

მიიღო საცხოვრებელი

309

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

3 632

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

1 119

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

3 632

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

1 119

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

43 832 GEL ・ 40,75%

43 832 GEL ・ 40,75%

ფინანსური ხარისხი

17 451 GEL ・ 16,22%

17 451 GEL ・ 16,22%

სოციალური სასადილო

13 358 GEL ・ 12,42%

13 358 GEL ・ 12,42%

სახლები და ჩატარება

9 677 GEL ・ 8,99%

9 677 GEL ・ 8,99%

ტრანსპორტის ხარისხი

6 657 GEL ・ 6,19%

6 657 GEL ・ 6,19%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

3 339 GEL ・ 3,10%

3 339 GEL ・ 3,10%

ჰუმანიტარული დახმარება შორეულ სოფლებს

3 209 GEL ・ 2,98%

3 209 GEL ・ 2,98%

საერთო ორგანიზაციო ხარისხი

2 742 GEL ・ 2,55%

2 742 GEL ・ 2,55%

ნათელი ხაზი

2 519 GEL ・ 2,34%

2 519 GEL ・ 2,34%

იურიდიული ხარისხი

2 519 GEL ・ 2,34%

2 519 GEL ・ 2,34%

კომპლექსური კეისები (ოპერაციებიდან დასაკარგვად)

2 249 GEL ・ 2,09%

2 249 GEL ・ 2,09%

სხვა

0 GEL・0,00%

0 GEL・0,00%

სულ:

107 552 GEL

2023 წლის ივნისი

9 191

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 711

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

74

მიიღო საცხოვრებელი

348

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

2 992

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

825

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

2 992

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

825

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

55 647 GEL ・ 46,13%

55 647 GEL ・ 46,13%

სოციალური სასადილო

16 768 GEL ・ 13,90%

16 768 GEL ・ 13,90%

ფინანსური ხარისხი

12 699 GEL ・ 10,53%

12 699 GEL ・ 10,53%

სახლები და ჩატარება

8 288 GEL ・ 6,87%

8 288 GEL ・ 6,87%

ტრანსპორტის ხარისხი

6 555 GEL ・5,43%

6 555 GEL ・5,43%

საერთო ორგანიზაციო ხარისხი

4 859 GEL ・ 4,03%

4 859 GEL ・ 4,03%

ჰუმანიტარული დახმარება შორეულ სოფლებს

4 447 GEL ・ 3,69%

4 447 GEL ・ 3,69%

იურიდიული ხარისხი

4 086 GEL ・ 3,39%

4 086 GEL ・ 3,39%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

2 829 GEL ・ 2,34%

2 829 GEL ・ 2,34%

კომპლექსური კეისები (ოპერაციებიდან დასაკარგვად)

2 492 GEL ・ 2,06%

2 492 GEL ・ 2,06%

ნათელი ხაზი

1 960 GEL ・ 1,62%

1 960 GEL ・ 1,62%

სხვა

0 GEL・0,00%

0 GEL・0,00%

სულ:

120 631 GEL

2023 წლის მაისი

8 457

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 195

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

70

მიიღო საცხოვრებელი

370

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

2 749

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

714

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

2 749

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

714

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

51 016 GEL ・40,88%

51 016 GEL ・40,88%

ფინანსური ხარისხი

19 642 GEL ・15,74%

19 642 GEL ・15,74%

სოციალური სასადილო

16 478 GEL ・13,20%

16 478 GEL ・13,20%

სახლები და ჩატარება

8 025 GEL ・6,43%

8 025 GEL ・6,43%

საერთო ორგანიზაციო ხარისხი

6 960 GEL ・5,58%

6 960 GEL ・5,58%

ტრანსპორტის ხარისხი

6 628 GEL ・5,31%

6 628 GEL ・5,31%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

6 196 GEL ・4,96%

6 196 GEL ・4,96%

იურიდიული ხარისხი

3 318 GEL ・2,66%

3 318 GEL ・2,66%

ჰუმანიტარული დახმარება შორეულ სოფლებს

2 567 GEL ・ 2,06%

2 567 GEL ・ 2,06%

კომპლექსური კეისები (ოპერაციებიდან დასაკარგვად)

2 170 GEL ・1,74%

2 170 GEL ・1,74%

ნათელი ხაზი

1 787 GEL ・1,43%

1 787 GEL ・1,43%

სხვა

0 GEL・0,00%

0 GEL・0,00%

სულ:

124 787 GEL

2023 აპრილი

5398

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

4774

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

59

მიიღო საცხოვრებელი

328

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

1 572

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

834

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

1 572

ჰუმანიტარული სასადილო დაათვალიერა

834

კგ ჰუმანიტარული დახმარება მიიტანეს შორეულ სოფლებში

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

58 693 GEL ・35,46%

58 693 GEL ・35,46%

სახლები და ჩატარება

32 308 GEL ・ 19,52%

32 308 GEL ・ 19,52%

სოციალური სასადილო

30 750 GEL ・ 18,58%

30 750 GEL ・ 18,58%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

18 479 GEL ・ 11,16%

18 479 GEL ・ 11,16%

საერთო ორგანიზაციო ხარისხი

7 440 GEL ・ 4,49%

7 440 GEL ・ 4,49%

ფინანსური ხარისხი

4 662 GEL ・ 2,82%

4 662 GEL ・ 2,82%

კომპლექსური კეისები (ოპერაციებიდან დასაკარგვად)

4 406 GEL ・ 2,66%

4 406 GEL ・ 2,66%

ტრანსპორტის ხარისხი

3 958 GEL ・ 2,39%

3 958 GEL ・ 2,39%

იურიდიული ხარისხი

2 624 GEL ・1,59%

2 624 GEL ・1,59%

ნათელი ხაზი

2 207 GEL ・ 1,33%

2 207 GEL ・ 1,33%

სხვა

0 GEL・0,00%

0 GEL・0,00%

სულ:

165 527 GEL

2023 წლის მარტი

6 662

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

6 095

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

80

მიიღო საცხოვრებელი

527

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

69 985 GEL・48,38%

69 985 GEL・48,38%

სახლები და დასახლება

35 468 GEL ・ 24,52%

35 468 GEL ・ 24,52%

შემოსავალის გენერირება (მედია, ფუნდრეიზინგი, ციფრული)

16 428 GEL ・ 11,36%

16 428 GEL ・ 11,36%

კორპორატიული ხარჯები

8 425 GEL ・ 5,82%

8 425 GEL ・ 5,82%

ფინანსური ხარჯები

5 252 GEL ・ 3,63%

5 252 GEL ・ 3,63%

იურიდიული ხარჯები

3 165 GEL ・ 2,19%

3 165 GEL ・ 2,19%

ცხელი ხაზი

2 256 GEL ・ 1,56%

2 256 GEL ・ 1,56%

Წამალი

1 761 GEL ・ 1,22%

1 761 GEL ・ 1,22%

ტრანსპორტირების ხარჯები

1 602 GEL ・ 1,11%

1 602 GEL ・ 1,11%

სხვა

210 GEL ・ 0,15%

210 GEL ・ 0,15%

ევაკუაცია

100 GEL ・ 0,07%

100 GEL ・ 0,07%

სულ:

144 652 GEL

2023 წლის თებერვალი

6 300

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 677

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

62

მიიღო საცხოვრებელი

492

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

59 954 GEL ・ 49,32%

59 954 GEL ・ 49,32%

სახლები და დასახლება

36 642 GEL ・ 30,14%

36 642 GEL ・ 30,14%

კორპორატიული ხარჯები

7 032 GEL ・ 5,78%

7 032 GEL ・ 5,78%

ფინანსური ხარჯები

4 517 GEL ・ 3,72%

4 517 GEL ・ 3,72%

Წამალი

3 504 GEL ・ 2,88%

3 504 GEL ・ 2,88%

Income Generation (Media, Fundraising, Digital)

3 206 GEL ・ 2,64%

3 206 GEL ・ 2,64%

ტრანსპორტირების ხარჯები

2 477 GEL ・ 2,04%

2 477 GEL ・ 2,04%

ცხელი ხაზი

2 243 GEL ・ 1,85%

2 243 GEL ・ 1,85%

იურიდიული ხარჯები

1 602 GEL ・ 1,32%

1 602 GEL ・ 1,32%

სხვა

394 GEL ・ 0,32%

394 GEL ・ 0,32%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

121 571 GEL

2023 წლის იანვარი

6 735

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

6 200

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

77

მიიღო საცხოვრებელი

499

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

60 921 GEL ・ 52,66%

60 921 GEL ・ 52,66%

სახლები და დასახლება

32 571 GEL ・ 28,15%

32 571 GEL ・ 28,15%

ფინანსური ხარჯები

4 997 GEL ・ 4,32%

4 997 GEL ・ 4,32%

კორპორატიული ხარჯები

3 761 GEL ・ 3,25%

3 761 GEL ・ 3,25%

ტარიფი

3 696 GEL ・ 3,19%

3 696 GEL ・ 3,19%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, თანმხლები და ა.შ.)

3 402 GEL ・ 2,94%

3 402 GEL ・ 2,94%

Media & Fundraising & Digital

2 224 GEL ・ 1,92%

2 224 GEL ・ 1,92%

ცხელი ხაზი

1 974 GEL ・ 1,71%

1 974 GEL ・ 1,71%

იურიდიული ხარჯები

1 530 GEL ・ 1,32%

1 530 GEL ・ 1,32%

Წამალი

599 GEL ・ 0,52%

599 GEL ・ 0,52%

სხვა

20 GEL ・ 0,02%

20 GEL ・ 0,02%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

115 695 GEL

2022 წლის დეკემბერი

6 681

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 963

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

74

მიიღო საცხოვრებელი

654

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

68 469 GEL ・ 52,20%

68 469 GEL ・ 52,20%

სახლები და დასახლება

32 245 GEL ・ 24,58%

32 245 GEL ・ 24,58%

ფინანსური ხარჯები

8 784 GEL ・ 6,70%

8 784 GEL ・ 6,70%

Волонтеры/команда (накладные, сопутствующие и прочее)

4 419 GEL ・ 3,37%

4 419 GEL ・ 3,37%

იურიდიული ხარჯები

4 357 GEL ・ 3,32%

4 357 GEL ・ 3,32%

ტარიფი

3 970 GEL ・ 3,03%

3 970 GEL ・ 3,03%

კორპორატიული ხარჯები

3 818 GEL ・ 2,91%

3 818 GEL ・ 2,91%

Media & Fundraising & Digital

2 276 GEL ・ 1,74%

2 276 GEL ・ 1,74%

ცხელი ხაზი

2 245 GEL ・ 1,71%

2 245 GEL ・ 1,71%

სხვა

489 GEL ・ 0,37%

489 GEL ・ 0,37%

Წამალი

90 GEL ・ 0,07%

90 GEL ・ 0,07%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

131 162 GEL

2022 წლის ნოემბერი

6 468

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 652

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

121

მიიღო საცხოვრებელი

760

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

64 510 GEL ・ 54,13%

64 510 GEL ・ 54,13%

სახლები და დასახლება

33 463 GEL ・ 28.08%

33 463 GEL ・ 28.08%

ტრანსპორტირების ხარჯები

3 651 GEL ・ 3.06%

3 651 GEL ・ 3.06%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

3 636 GEL ・ 3.05%

3 636 GEL ・ 3.05%

კორპორატიული ხარჯები

3 611 GEL ・ 3.03%

3 611 GEL ・ 3.03%

ფინანსური ხარჯები

2 760 GEL ・ 2,32%

2 760 GEL ・ 2,32%

ცხელი ხაზი

2 414 GEL ・ 2.02%

2 414 GEL ・ 2.02%

Media, Fundraising, Digital

1 729 GEL ・ 1,45%

1 729 GEL ・ 1,45%

იურიდიული ხარჯები

1 588 GEL ・ 1,35%

1 588 GEL ・ 1,35%

მედიცინა

1 069 GEL ・ 0.89%

1 069 GEL ・ 0.89%

სხვა

741 GEL ・ 0.62%

741 GEL ・ 0.62%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

119 172 GEL

2022 წლის ოქტომბერი

7 146

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 873

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

133

მიიღო საცხოვრებელი

1 187

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

60 460 GEL ・ 50,78%

60 460 GEL ・ 50,78%

სახლები და დასახლება

35 271 GEL ・ 29,63%

35 271 GEL ・ 29,63%

ფინანსური ხარჯები

5 055 GEL ・ 4,25%

5 055 GEL ・ 4,25%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

4 120 GEL ・ 3,46%

4 120 GEL ・ 3,46%

ტრანსპორტირების ხარჯები

4 044 GEL ・ 3,39%

4 044 GEL ・ 3,39%

კორპორატიული ხარჯები

3 796 GEL ・ 3,19%

3 796 GEL ・ 3,19%

Media, Fundraising, Digital

2 292 GEL ・ 1,92%

2 292 GEL ・ 1,92%

ცხელი ხაზი

1 580 GEL ・ 1,33%

1 580 GEL ・ 1,33%

იურიდიული ხარჯები

1 541 GEL ・ 1,29%

1 541 GEL ・ 1,29%

მედიცინა

809 GEL ・ 0,68%

809 GEL ・ 0,68%

სხვა

90 GEL ・ 0,08%

90 GEL ・ 0,08%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

119 058 GEL

2022 წლის სექტემბერი

6 720

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 338

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

129

მიიღო საცხოვრებელი

1 379

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

54 044 GEL ・ 53,96%

54 044 GEL ・ 53,96%

სახლები და დასახლება

21 841 GEL ・ 21,81%

21 841 GEL ・ 21,81%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

7 541 GEL ・ 7,53%

7 541 GEL ・ 7,53%

სხვა

5 449 GEL ・ 5,44%

5 449 GEL ・ 5,44%

ტრანსპორტირების ხარჯები

4 713 GEL ・ 4,71%

4 713 GEL ・ 4,71%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

3 678 GEL ・ 3,67%

3 678 GEL ・ 3,67%

Media, Fundraising, Digital

2 106 GEL ・ 2,10%

2 106 GEL ・ 2,10%

მედიცინა

789 GEL ・ 0,79%

789 GEL ・ 0,79%

ცხელი ხაზი

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

101 161 GEL

2022 აგვისტო

7 198

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

5 374

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

164

მიიღო საცხოვრებელი

1 700

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

61 436 GEL ・ 52,81%

61 436 GEL ・ 52,81%

სახლები და დასახლება

30 072 GEL ・ 25,85%

30 072 GEL ・ 25,85%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

7 761 GEL ・ 6,67%

7 761 GEL ・ 6,67%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

6 617 GEL ・ 5,69%

6 617 GEL ・ 5,69%

ტრანსპორტირების ხარჯები

5 958 GEL ・ 5,12%

5 958 GEL ・ 5,12%

მედიცინა

2 259 GEL ・ 1,94%

2 259 GEL ・ 1,94%

სხვა

1 451 GEL ・ 1,25%

1 451 GEL ・ 1,25%

Media, Fundraising, Digital

571 GEL ・ 0,49%

571 GEL ・ 0,49%

ევაკუაცია

177 GEL ・ 0,15%

177 GEL ・ 0,15%

ცხელი ხაზი

41 GEL ・ 0,04%

41 GEL ・ 0,04%

სულ:

116 343 GEL

2022 წლის ივლისი

6 977

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

4 878

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

203

მიიღო საცხოვრებელი

2 047

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

45 716 GEL ・ 47,80%

45 716 GEL ・ 47,80%

სახლების გაქირავება და მოვლა

26 173 GEL ・ 27,37%

26 173 GEL ・ 27,37%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

7 975 GEL ・ 8,34%

7 975 GEL ・ 8,34%

მოხალისეები (ზედა და თანმხლები)

5 698 GEL ・ 5,96%

5 698 GEL ・ 5,96%

ტარიფი

4 148 GEL ・ 4,34%

4 148 GEL ・ 4,34%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში და ა.შ.)

2 400 GEL ・ 2,51%

2 400 GEL ・ 2,51%

Წამალი

1 904 GEL ・ 1,99%

1 904 GEL ・ 1,99%

ევაკუაცია

1 529 GEL ・ 1,60%

1 529 GEL ・ 1,60%

ცხელი ხაზი

96 GEL ・ 0,10%

96 GEL ・ 0,10%

სულ:

95 639 GEL

2022 წლის ივნისი

4 401

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

3 268

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

182

მიიღო საცხოვრებელი

1 021

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

55 920 GEL ・ 54,82%

55 920 GEL ・ 54,82%

სახლების გაქირავება და მოვლა

22 976 GEL ・ 22,53%

22 976 GEL ・ 22,53%

მოხალისეები (ზედა და თანმხლები)

6 025 GEL ・ 5,91%

6 025 GEL ・ 5,91%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში და ა.შ.)

5 475 GEL ・ 5,37%

5 475 GEL ・ 5,37%

ტარიფი

4 610 GEL ・ 4,25%

4 610 GEL ・ 4,25%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

3 368 GEL ・ 3,30%

3 368 GEL ・ 3,30%

Წამალი

2 099 GEL ・ 2,06%

2 099 GEL ・ 2,06%

ევაკუაცია

1 335 GEL ・ 1,31%

1 335 GEL ・ 1,31%

ცხელი ხაზი

132 GEL ・ 0,13%

132 GEL ・ 0,13%

სულ:

102 000 GEL

2022 წლის მაისი

2 096

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

1 585

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

160

მიიღო საცხოვრებელი

415

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

47 452 GEL ・ 46,78%

47 452 GEL ・ 46,78%

სახლების გაქირავება და მოვლა

30 182 GEL ・ 29,75%

30 182 GEL ・ 29,75%

ტარიფი

9 162 GEL ・ 9,07%

9 162 GEL ・ 9,07%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, დამსწრეთა და ა.შ.)

7 576 GEL ・ 7,47%

7 576 GEL ・ 7,47%

ერთჯერადი ანგარიშსწორებები

5 590 GEL ・ 5,51%

5 590 GEL ・ 5,51%

სხვა (დახმარება სხვა ფონდებში, ღონისძიებებში)

1 220 GEL ・ 1,20%

1 220 GEL ・ 1,20%

ცხელი ხაზი

225 GEL ・ 0,22%

225 GEL ・ 0,22%

სულ:

110 441 GEL

2022 წლის აპრილი

1 500

მთლიანი მოთხოვნები დახურულია

1 100

მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება

80

მიიღო საცხოვრებელი

350

მიიღო საინფორმაციო კონსულტაციები

დეტალური ხარჯები

ჰუმანიტარული დახმარების პუნქტი

36 400 GEL ・ 54,67%

36 400 GEL ・ 54,67%

სახლების გაქირავება და მოვლა

18 500 GEL ・ 27,79%

18 500 GEL ・ 27,79%

ტარიფი

5 360 GEL ・ 8,05%

5 360 GEL ・ 8,05%

მოხალისეები/გუნდი (ზედა, თანმხლები და ა.შ.)

4 100 GEL ・ 6,16%

4 100 GEL ・ 6,16%

კორპორატიული ხარჯები

1 200 GEL ・ 1,80%

1 200 GEL ・ 1,80%

სხვა

950 GEL ・ 1,43%

950 GEL ・ 1,43%

ცხელი ხაზი

70 GEL ・ 0,11%

70 GEL ・ 0,11%

ევაკუაცია

0 GEL ・ 0%

0 GEL ・ 0%

სულ:

66 580 GEL

გსურთ მეტი ინფორმაცია?

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში

© 2024 Volunteers Tbilisi